เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายพิทักษ์   พรหมหลง
นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน
เบอร์โทร 081-0471363
นายควร สิมมะลี
นายประยงค์ ศิริบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน คนที่ 1
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน คนที่2
เบอร์โทร 087-8533515
เบอร์โทร 061-1020709


นายมังกร ปาจรียานนท์
นายไสว กันยา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน