เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

     
  ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลนาด่าน
            ตำบลนาด่านตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเก่ากลอย – นากลาง)      ห่างจากอำเภอสุวรรณคูหา  ระยะทางยาว  15 กิโลเมตร  แยกออกจากตำบลนาดีและได้รับอนุมัติตั้งเป็นตำบลเมื่อวันที่  4  มกราคม  2521  นายถาวร   ภู่เจริญ  เป็นนายอำเภอสุวรรณคูหาในขณะนั้น  นายเลื่อน   แดงนา  เป็นกำนันคนแรก  ปัจจุบัน  มีนายสง่า    ไสยสัตย์  เป็นกำนัน   ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน  เมื่อ วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาด่าน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552   ที่ทำการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวน้อย  ตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู