เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 23 มิ.ย. 2563 ]162
2 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (1) [ 22 มิ.ย. 2563 ]164
3 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]155
4 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (3) [ 22 มิ.ย. 2563 ]115
5 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (4) [ 22 มิ.ย. 2563 ]115
6 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (5) [ 22 มิ.ย. 2563 ]111
7 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (6) [ 22 มิ.ย. 2563 ]109
8 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (7) [ 22 มิ.ย. 2563 ]148
9 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (8) [ 22 มิ.ย. 2563 ]149
10 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (9) [ 22 มิ.ย. 2563 ]115
11 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (10) [ 22 มิ.ย. 2563 ]118
12 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (11) [ 22 มิ.ย. 2563 ]110
13 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (12) [ 22 มิ.ย. 2563 ]147
14 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (13) [ 22 มิ.ย. 2563 ]157
15 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]119
16 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]161
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ก.ย. 2559 ]125
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 11 มิ.ย. 2557 ]157
19 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 [ 3 ธ.ค. 2555 ]114
20 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 [ 14 ธ.ค. 2554 ]153