เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 18 เม.ย. 2566 ]2
2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]126
3 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]87
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]86
5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]83
6 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]82
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]88
8 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]82
9 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]82
10 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]83
11 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]134
12 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]86
13 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]84
14 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]85
15 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]83
16 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]123
17 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2563 ]167
18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2559 [ 14 ธ.ค. 2554 ]159