เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]107
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]144
3 ภาระค่าใช้จ่าย [ 13 พ.ค. 2564 ]104
4 ภาระค่าใช้จ่ายงานบุคคล [ 13 พ.ค. 2564 ]148
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) [ 22 มิ.ย. 2563 ]157
6 แบบสรุปขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ของเทศบาลตำบลนาด่าน [ 22 มิ.ย. 2563 ]112
7 แผนอัตรากำลัง3-ปี-61-63-ปรับปรุง3เพิ่มพัสดุลดผดด-แทรก-swot1 [ 22 มิ.ย. 2563 ]109
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) [ 26 มิ.ย. 2562 ]151
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) [ 26 มิ.ย. 2562 ]106
10 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 13 มี.ค. 2555 ]110